ĐĂNG NHẬP

Thường trực HĐND huyện Châu Thành khảo sát điểm trường Tiểu học Thị Trấn B

Thứ Năm | 10 | 03 | 2016 | (GMT+7)

Tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm vào ngày 28/7/2015, Thường trực HĐND huyện nhận được phản ánh của Thường trực HĐND Thị Trấn về việc điểm trường Tiểu học Thị Trấn B hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo phục vụ việc giảng dạy và học tập trong năm học mới. Ngày 03 tháng 8 năm 2015, Đoàn khảo sát do Thường trực HĐND huyện chủ trì đã tiến hành khảo sát điểm trường Tiểu học Thị Trấn B thuộc Thị trấn Châu Thành. Tham gia Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện còn có các cơ quan: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thường trực HĐND Thị Trấn, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: