ĐĂNG NHẬP

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA I NHIỆM KỲ 1977-1981

Nhiệm kỳ:

1.

Đại biểu: Cao Văn Tủy – Cao Văn Chí (2 Chí)
Ngày sinh: 01/01/1935
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Trưởng Ty Y tế tỉnh Tây Ninh
Trạng thái: Tái cử
2.

Đại biểu: Đặng Văn Lý (10 Đôi)
Ngày sinh: 01/01/1900
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh (ĐBQH)
Trạng thái: Tái cử
3.

Đại biểu: Đặng Văn Thượng (6 Thượng)
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Trạng thái: Tái cử
4.

Đại biểu: Huỳnh Trung Chánh (4 Chánh)
Ngày sinh: 01/01/1939
Giới tính: Nam
Trình độ: Lớp 7
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Tỉnh ủy viên – Bí thư Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh
Trạng thái: Hoạt động
5.

Đại biểu: Huỳnh Văn Luận (2 Tam)
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Trạng thái: Tái cử
6.

Đại biểu: Lê Ánh Chói (6 Chói)
Ngày sinh: 01/01/1935
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Tây Ninh
Trạng thái: Tái cử
7.

Đại biểu: Ngô Quang Nghĩa (9 Nghĩa)
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ty Công an tỉnh Tây Ninh, Ủy viên UBND tỉnh
Trạng thái: Hoạt động
8.

Đại biểu: Nguyễn Phát (2 Phát)
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Trình độ: 10/10
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trạng thái: Tái cử
9.

Đại biểu: Nguyễn Thành Dương (2 Dương)
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: UV. Thường vụ Tỉnh ủy, Thượng tá – Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh
Trạng thái: Hoạt động
10.

Đại biểu: Nguyễn Văn Thông
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Linh mục Thiên chúa giáo, Ủy viên UBMTTQ huyện Châu Thành
Trạng thái: Hoạt động
11.

Đại biểu: Trần Văn Thinh (7 Thinh)
Ngày sinh: 15/12/1925
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: Trưởng Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
Trạng thái: Hoạt động
12.

Đại biểu: Võ Đức Tú – Võ Văn Bính (5 Tú)
Ngày sinh: 01/01/1934
Giới tính: Nam
Trình độ: Lớp 7
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ: TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trạng thái: Tái cử
13.

Đại biểu: Võ Trọng Kinh
Ngày sinh: 01/01/1930
Giới tính: Nam
Trình độ:
Học hàm, học vị:
Nghề nghiệp/Chức vụ:
Trạng thái: Hoạt động

ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: