ĐĂNG NHẬP

LỜI NÓI ĐẦU

Sau gần 39 năm kể từ ngày tỉnh Tây Ninh tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa I vào ngày 15 tháng 5 năm 1977. Từ đó đến nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã trải qua bảy khóa và chuẩn bị kết thúc khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong từng nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều quyết định quan trọng trong việc xây dựng bộ máy chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện để hoàn thành trọng trách được nhân dân tin tưởng giao phó, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hưNhằm lưu lại hình ảnh, tóm tắt tiểu sử của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân qua từng thời kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn quyển Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Sự ra đời của Kỷ yếu, dù chỉ là bước đầu cũng đã đáp ứng phần nào tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, sẽ là tư liệutruyền thống quý báu cho các thế hệ công tác và phục vụ Hội đồng nhân dân tỉnh về sau. Công trình c&ograv ...     Xem thêm >>

ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

ĐỔI MẬT KHẨU

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: